Phúc Lộc Hoa Viên- An Yên Đất Phúc

🌸Phúc Lộc Hoa Viên- An Yên Đất Phúc 🌸

Hoa viên Sala Garden đã tạo những giá trị tôn vinh người đã khuất bằng những sản phẩm, dịch vụ giúp đỡ người thân báo hiếu cho Ông Bà, Cha mẹ.

Tiết thanh minh 20/4/2024 có nhiều chương trình hỗ trợ gia đình có mong muốn cải táng, xây mộ phần khi cải táng về Hoa viên Sala Garden.

Chương trình sự kiện tổ chức vào:
Thời gian: 9h30 ngày 20/04/2024
Tại: Hoa viên Sala Garden- Long Thành – Đồng Nai.

Liên hệ đăng kí tham dự
Hotline: 0️⃣9️⃣3️⃣3️⃣0️⃣5️⃣6️⃣0️⃣9️⃣9️⃣ em Kiều
Hoặc qua: Form Đăng Ký